Contact Information


Dezhou Xinhuarun Technology Co., Ltd.

Dezhou Xinhuarun Technology Co., LTD

Company Phone:+86-0534-2602678

Contact address: No.28, Shuang yi Road, Decheng District, Dezhou City, Shandong Province

online message